Kompleksi Banesor „Sunrise Buildings“ Agullimi-A ofron hapësira të përshtatshme për banim dhe për afarizëm. Çdo ndërtim ofron bodrum, garazhë dhe vend-parkim sipas dëshirës. Agullimi-A ka tri komplekse në ndërtim mu në zemer të Gjakovës; ‚Sunrise Buildings.
Ky kompleks mbështetet në kërkesat në rritje nga klientët për ndërtesa të ulëta dhe hapësira banimi në një ambient të qetë dhe të gjelbëruar, prandaj të gjitha lamellat do të jenë vetëm B + P + 5 kate të larta dhe me një dizajn shumë të veçantë.
Ndërtimet tona karakterizohen me një Arqitektur e cila përveq që i jep objektit një pamje të bukur dhe një ngjyrë të përjetshme, posedon po ashtu edhe një termoizolator të nivelit të lartë. Për të siguruar një kualitet të lartë, ne me kujdes kemi përzgjedhur kompanitë furnitore, duke selektuar vetëm brendet e njohura botërore të dëshmuara në fushën e
ndërtimtarisë.
Kompleksi posedon leje ndërtimi dhe pas përfundimit të çdo faze dhe pranimit teknik, banorët marrin fletat poseduese.

OSbanner2