Na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje.
Kompleksi banesor „Sunrise Buildings“
Anton Qeta p.N.
50000 Gjakovë / Kosovë

Telefon         +381 (0)39 322 322
IP-Telefon    +41 (0)41 512 22 22
Handy          +377 (0)44 133 593
Fax               +381 (0)39 322 322

E-Mail        sales@gjakova.ch
Website      www.gjakova.chwww.gjakova.ch