Planet > „Lamela-B“

(Kliko në galeri për të parë planet e Lamels B) Kliko ne buton më poshtë për ti shkarkuartë të tëra Planet e Lameles B në format ZIP File (Size: 39.8 MB).

Planet > „Lamela-C“

(Kliko në galeri për të parë planet e Lamels C) Kliko në buton më poshtë për ti shkarkuar të tëra Planet e Lameles B në format ZIP File (Size: 54.2 MB).